Hình phạt 'sám hối Đại Tăng' với trụ trì chùa Ba Vàng là gì?

VideoThứ Tư, 27/03/2019 20:24:00 +07:00

Sám hối Đại Tăng - hình phạt mà trụ trì chùa Ba Vàng, đại đức Thích Trúc Thái Minh phải thực hiện là gì?

VTC14
Bình luận
vtcnews.vn