Hai tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước đạt 276.700 tỷ đồng

Đầu TưThứ Ba, 10/03/2020 16:11:40 +07:00

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước trong hai tháng đầu năm đạt 276.700 tỷ đồng trong khi tổng chi đạt khoảng 220.600 tỷ đồng.

Hai tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước đạt 276.700 tỷ đồng - 1

Covid-19 tác động đến hoạt động sản xuất khiến nhu cầu tiêu thụ dầu thô giảm mạnh đồng thời kéo giá dầu thô xuống quanh mức thấp 50 USD/thùng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Tài chính công bố tổng thu ngân sách Nhà nước riêng trong tháng Hai ước đạt 95.100 tỷ đồng, luỹ kế hai tháng đầu năm là 276.700 tỷ đồng, bằng 18,3% dự toán, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, thu nội địa trong tháng Hai tháng đạt 75.699 tỷ đồng, tính chung hai tháng là 233.200 tỷ đồng, bằng 18,4% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Thu từ dầu thô trong tháng ước 3.900 tỷ đồng, luỹ kế thu hai tháng đạt 11.200 tỷ đồng, bằng 31,9% dự toán, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo phân tích từ Bộ Tài chính, dịch Covid-19 tác động đến hoạt động sản xuất tại một số quốc gia, khiến nhu cầu tiêu thụ dầu thô giảm mạnh đồng thời kéo giá dầu thô trên thị trường thế giới ở mức thấp (xoay quanh 50 USD/thùng). Tuy nhiên, do có độ trễ trong thanh toán, giá dầu Việt Nam thanh toán bình quân hai tháng vẫn duy trì ở mức 68 USD/thùng, cao hơn 8 USD/thùng so với giá dự toán và sản lượng ước đạt 1,8 triệu tấn, bằng 19,9% kế hoạch.

Tuy nhiên, Covid-19 đã khiến đà tăng trưởng của kim ngạch xuất nhập khẩu trong hai tháng chậm lại, cụ thể thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 22.200 tỷ đồng và hai tháng đạt 48.200 tỷ đồng, bằng 14,3% dự toán, giảm 10,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Về chi ngân sách Nhà nước, giá trị trong tháng Hai ước 118.700 tỷ đồng, luỹ kế chi hai tháng khoảng 220.600 tỷ đồng, bằng 12,6% dự toán, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 34.700 tỷ đồng, bằng 7,4% dự toán, tăng 114,2% so với cùng kỳ năm 2019, chi trả nợ lãi đạt 25.500 tỷ đồng, bằng 21,6% dự toán, tăng 3,9% cùng kỳ năm 2019 và chi thường xuyên xấp xỉ 160.000 tỷ đồng, bằng 15,1% dự toán, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2019. Theo Bộ Tài chính, chi ngân sách Nhà nước vẫn đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ.

(Nguồn: Vietnam+)
Bình luận
vtcnews.vn