Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Tư vấnThứ Năm, 20/08/2020 07:03:00 +07:00
(VTC News) -

Doanh nghiệp sản xuất hoặc lắp ráp ô tô trong nước sẽ được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt kể từ ngày kết thúc của kỳ tính thuế từ tháng 3-10/2020.

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đang hoàn thiện thủ tục trình Chính phủ dự thảo Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Theo đó, doanh nghiệp sản xuất hoặc lắp ráp ô tô trong nước sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 10/2020 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước - 1

Sẽ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. 

Việc gia hạn được áp dụng đối với cả trường hợp kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn và đối với trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thực hiện kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Đáng chú ý, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn phải gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt thì thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 30/8/2020. Người nộp thuế nộp Giấy đề nghị gia hạn sau ngày 30/8/2020 thì không được gia hạn.

Bộ Tài chính ước tính, việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của hoạt động sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước từ tháng 3 đến tháng 10/2020 sẽ làm số thu ngân sách nhà nước của các tháng đó giảm khoảng 2.200 tỷ đồng/tháng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của năm 2020 sẽ không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 20/12/2020.

Dự kiến, Nghị định sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký. Sau thời gian gia hạn theo Nghị định này, việc nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành.

Diệp Diệp/vov.vn
Bình luận
vtcnews.vn