Eximbank họp cổ đông bất thường bàn cắt giảm thành viên hội đồng quản trị

Đầu TưChủ Nhật, 14/06/2020 10:55:00 +07:00
(VTC News) -

Ngân hàng Eximbank vừa thông báo về cuộc họp cổ đông bất thường để bàn về việc miễn nhiệm ông Yasuhiro Saitoh và cắt giảm quy mô hội đồng quản trị hiện tại.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông báo về việc sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào chiều 30/6, sau khi tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Phiên họp bất thường được triệu tập theo yêu cầu của cổ đông nước ngoài SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) nắm 15% vốn tại Eximbank.

Eximbank họp cổ đông bất thường bàn cắt giảm thành viên hội đồng quản trị - 1

Nhà đầu tư ngoại kiến nghị Eximbank họp cổ đông bất thường để cắt giảm thành viên HĐQT.

Trước đó, SMBC kiến nghị Eximbank thực hiện việc miễn nhiệm ông Yasuhiro Saitoh khỏi vị trí thành viên HĐQT và yêu cầu cắt giảm quy mô nhân sự hội đồng quản trị (HĐQT) hiện tại.

Cổ đông này cho rằng hiện tại Eximbank đang có 10 người (bao gồm cả ông Yasuhiro Saitoh). Cơ cấu này cho thấy liên tục có mâu thuẫn nội bộ giữa các thành viên HĐQT và các thành viên HĐQT không thể hợp tác tốt với nhau vì hoạt động của Eximbank.

Từ đó, SMBC kiến nghị giảm quy mô của HĐQT từ 10 thành viên xuống còn 7 thành viên để mang lại lợi ích tốt hơn ở phương diện tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động.

Nếu như các cổ đông đồng ý cắt giảm quy mô HĐQT sẽ thực hiện sự tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu "Tín nhiệm" hoặc "Không tín nhiệm" đối với từng thành viên trong HĐQT.

Nếu như thành viên HĐQT không đạt trên 51% số phiếu tín nhiệm của các cổ đông dự đại hội cổ đông bất thường sẽ bị bãi nhiệm. Tuy nhiên số lượng tối thiểu của HĐQT vẫn phải đảm bảo 5 thành viên.

Nếu việc bãi nhiệm các thành biên HĐQT có thể làm số lượng thành viên HĐQT ít hơn 5 thành viên thì các thành viên này sẽ được xác định bãi nhiệm được tính theo số phiếu bầu tín nhiệm từ thấp nhất cho đến khi số thành viên HĐQT còn lại là 5 thành viên.

Nếu có từ 2 thành viên HĐQT được xác định trở lên đạt cùng số phiếu bầu tín nhiệm thì những người bị bãi nhiệm sẽ do các cổ đông dự đại hội cổ đông bất thường quyết định.

Ngọc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn