Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2015

Giáo dụcThứ Tư, 26/08/2015 07:39:00 +07:00

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2015: Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông chính thức công bố điểm chuẩn năm 2015

(VTC News) - Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông chính thức công bố điểm chuẩn năm 2015 dao động từ 14,5 điểm đến 23,75 điểm.

Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông công bố điểm chuẩn năm 2015: Cao nhất là 23,75 điểm, thấp nhất là 14,5 điểm.

Điểm chuẩn cấp học bổng (áp dụng cho cả 2 Cơ sở đào tạo):

Từ 27,0 điểm trở lên:  Miễn 100% học phí trong toàn khóa học.

Từ 25,0 đến 26,75 điểm:  Giảm 50% học phí trong toàn khóa học. (Mức điểm chuẩn trên áp dụng cho học sinh phổ thông ở khu vực 3)
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2015.
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2015.

Cụ thể:

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cao nhất là ngành Công nghệ thông tin 23,75 điểm, thấp nhất là ngành Quản trị kinh doanh 14,5 điểm.

Lưu Ly

Bình luận
vtcnews.vn