Danh sách trúng tuyển lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An năm 2018

Giáo dụcThứ Tư, 04/07/2018 15:22:00 +07:00

Báo điện tử VTC News giới thiệu chi tiết danh sách thí sinh từng lớp của trường THPT chuyên Phan Bội Châu -  Nghệ An năm 2018.

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học trường THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An năm 2018:

1

 

2

 Danh sách trúng tuyển vào chuyên Toán.

3 4

 

4 5

 Danh sách trúng tuyển vào chuyên Tin.

5 6

 

6 7

 Danh sách trúng tuyển vào chuyên Lý.

7 8

 

8 9

  Danh sách trúng tuyển vào chuyên Hóa.

9 10

 

10 11

Danh sách trúng tuyển vào chuyên Sinh.

11 12

 

12 13

 Danh sách trúng tuyển vào chuyên Văn.

13 14

 

14 15

  Danh sách trúng tuyển vào chuyên Sử.

15 16

 

16 17

 Danh sách trúng tuyển vào chuyên Địa.

17 18

 

18 19

Danh sách trúng tuyển vào chuyên Anh.

19 20

 

20 21

 Danh sách trúng tuyển vào chuyên Anh - Nhật.

23 23

 

24 24

 Danh sách trúng tuyển vào chuyên tiếng Nga.

25 25

 

26 26

 Danh sách trúng tuyển vào chuyên Tự nhiên.

21 27

 

22 28

  Danh sách trúng tuyển vào chuyên tiếng Pháp.

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn