Đại hội thi đua yêu nước - Dịp để nhìn lại 5 năm phong trào thi đua của TP.HCM

Tin nhanh 24hThứ Ba, 23/06/2020 13:19:04 +07:00
(VTC News) -

Theo đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Đại hội là dịp để nhìn lại 5 năm với những phong trào thi đua yêu nước cụ thể của các tầng lớp nhân dân ở TP.HCM.

Sáng 23/6, ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM chủ trì buổi họp báo về Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ VII (giai đoạn 2015 - 2020), tại Trung tâm Báo chí TP.HCM.

Với chủ đề "Năng động - Đổi mới - Sáng tạo", Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn sau Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ VI đến nay.

Đại hội thi đua yêu nước - Dịp để nhìn lại 5 năm phong trào thi đua của TP.HCM - 1

Theo đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Đại hội là dịp để nhìn lại 5 năm với những phong trào thi đua yêu nước cụ thể của các tầng lớp nhân dân TP.HCM.

Theo ông Từ Lương, Đại hội sẽ biểu dương, khen thưởng kết quả phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, dân tộc ở TP.HCM.

Đại hội tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tính năng động, sáng tạo, lao động cần cù và sự nghiệp đổi mới của Đảng; khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối địa đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở từng ngành, từng lĩnh vực; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

Đây cũng là dịp để nhìn lại 5 năm với những phong trào thi đua yêu nước cụ thể của các tầng lớp nhân dân ở TP.HCM. 

Đại hội cũng dự kiến khen thưởng 85 tập thể, 102 cá nhân. Số người lao động được tuyên dương trong đợt này đạt gần 40%, trong khi những kỳ đại hội trước chỉ hơn 20%.

Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày (25 - 26/6), với khoảng 1.200 đại biểu, khách mời từ Trung ương và thành phố.

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn