Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII họp phiên trù bị

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 11/10/2020 16:02:54 +07:00
(VTC News) -

Phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII diễn ra với sự có mặt của 497 đại biểu, đại diện cho hơn  450.000 đảng viên toàn Đảng bộ thành phố.

Chiều 11/10, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra với sự có mặt của 497 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 450.000 đảng viên toàn Đảng bộ thành phố.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP họp phiên trù bị để bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và thực hiện một số công việc quan trọng trước khi bước vào phiên khai mạc chính thức vào sáng mai (12/10).

Theo Bí thư Thành ủy, nhiều tháng qua, Thành ủy Hà Nội tập trung chỉ đạo tổ chức thành công tốt đẹp và đúng tiến độ Đại hội của 17.118 chi bộ, 2.310 tổ chức cơ sở đảng và 50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Đồng thời, các tiểu ban, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thanh phố khóa XVI tích cực chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cả về nội dung văn kiện, phương án nhân sự và công tác phục vụ để tổ chức Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ theo kế hoạch được Bộ Chính trị phê duyệt.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII họp phiên trù bị  - 1

Các đại biểu đưa ra biểu quyết.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy đảng và hơn 45 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố, quán triệt và nhận thức sâu sắc phương châm Đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển" tích cực đóng góp vào thành công của Đại hội.

Về bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng, Bí thư Thành ủy cho biết, đây là một nội dung đặc biệt quan trọng của Đại hội. Đề án nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI chuẩn bị theo đúng quy trình 5 bước, đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; được các cơ quan chức năng và Ban Thường vụ Thành ủy thẩm tra kỹ lưỡng và phê duyệt.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có cơ cấu và số lượng hợp lý; tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Trách nhiệm của Đại hội và từng đại biểu là phải đưa tinh thần, kết quả tốt đẹp của đại hội cấp cơ sở vào Đại hội Thành phố. Trên cơ sở Đề án nhân sự trình Đại hội, lựa chọn những đại biểu có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, thực sự xứng đáng để bầu vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII họp phiên trù bị  - 2

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch gồm 16 người, Đoàn thư ký 3 người và 7 người trong Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội. 

Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội phiên chính thức, quy chế làm việc của Đại hội; phổ biến một số nội dung về công tác bầu cử trong Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến dóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII Đảng bộ thành phố.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII sẽ diễn ra từ ngày 12-13/10.

Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Hà Nội khóa XVII xác định chủ đề "Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Theo đó, dự thảo Báo cáo chính trị được kết cấu gồm 2 phần.

Phần thứ nhất: "Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI".

Phần thứ hai: "Mục tiêu, nhiệm vụ và những trọng tâm phát triển Thủ đô giai đoạn 5 năm 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phát triển TP, xây dựng hệ thống chính trị TP nhiệm kỳ 2020 – 2025” với 3 nội dung trọng tâm.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn