Đại học Kinh tế TP.HCM tuyển gần 5.000 chỉ tiêu năm 2018

Giáo dụcThứ Sáu, 02/02/2018 07:51:00 +07:00

Năm 2018, trường Đại học Kinh tế TP.HCM tuyển sinh gần 5.000 chỉ tiêu, trong đó nhóm 1 tuyển 3.450, nhóm 2 tuyển 1.550.

Mới đây, Trường đại học Kinh tế TP.HCM công bố thông tin tuyển sinh năm 2018. Theo đó, chỉ tiêu của trường năm nay gần 5.000 chỉ tiêu, trong đó, nhóm 1 tuyển 3.450, nhóm 2 là 1.550.

Cụ thể chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kinh tế TP. HCM năm 2018:

Nhóm 1:

1

 

2

 

Nhóm 2:

3 3

 

4 4

 

5 5

 

6 6

 

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn