Đại biểu ấn tượng với các báo cáo tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Tin tức Đại hội ĐảngThứ Tư, 27/01/2021 08:00:00 +07:00
(VTC News) -

Nhiều đại biểu bày tỏ ấn tượng và thống nhất với nội dung cơ bản, súc tích và rất “căn cơ” của các báo cáo được trình tại Đại hội XIII của Đảng.

Ngày 26/1, sau khi nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII, nhiều đại biểu bày tỏ ấn tượng và thống nhất với nội dung cơ bản, súc tích và rất "căn cơ" của các báo cáo được trình tại Đại hội XIII của Đảng.

Đánh giá về công tác đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đại biểu Đỗ Việt Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình cho rằng, các văn kiện trình Đại hội XIII được chuẩn bị công phu, bài bản, khoa học và phát huy dân chủ, rộng rãi.

Đại biểu ấn tượng với các báo cáo tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng - 1

Ông Đỗ Việt Anh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình.

Chính vì vậy, ông Đỗ Việt Anh khẳng định các văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là Báo cáo chính trị là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Báo cáo chính trị đánh giá rất tổng hợp, khái quát kết quả Đảng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước. Đồng thời, Báo cáo chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục và đặc biệt là xác định quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Với việc Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược, đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình sẽ phân tích, đánh giá sâu để tham gia đóng góp vào Báo cáo chính trị.

Đặc biệt, đai diện tỉnh Ninh Bình mong muốn trong giai đoạn tới nước ta tiếp tục tập trung đầu tư các nguồn lực cho kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy để giảm áp lực đường bộ. Tuy nhiên, quan trọng nữa là việc giảm chi phí logistic để tăng khả năng cạnh tranh cấp quốc gia đối với các nước.

"Ngoài ra, về phát triển kinh tế, môi trường và đặc biệt là đất đai, Luật đất đai, tài nguyên khoáng sản là những vấn đề, những nút thắt cần tháo gỡ. Điều chúng tôi rất ấn tượng đó là Đảng đã xác định đổi mới tư duy, xây dựng thể chế một cách đồng bộ. Đây là cái mới trong Báo cáo chính trị mà Đảng đã xác định, đó là cái tôi thấy rất căn cơ, hết sức cơ bản và thấy rất phấn khởi", ông Đỗ Việt Anh chia sẻ.

Cũng cùng quan điểm này, đại biểu Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa bày tỏ thống nhất rất cao với 5 quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng và 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 3 đột phá chiến lược.

Ông Hưng tin tưởng và hy vọng với sự đoàn kết thống nhất của toàn Đảng, với sự nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, nhất định tỉnh sẽ hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, đến năm 2030 và đến năm 2045 nước ta sẽ là nước phát triển theo hướng hiện đại.

Đại biểu ấn tượng với các báo cáo tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng - 2

Đại biểu Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

"Chúng tôi nguyện quyết tâm sẽ xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một trong những tỉnh trong nhóm dẫn đầu cả nước; Đến năm 2030 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và người dân có mức sống cao hơn mức trung bình cả nước. Để làm được việc này thì toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang Thanh Hóa đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng", Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nói.

Đại biểu cũng bày tỏ sự phấn khởi và niềm tin vững chắc chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thông qua, từ đó sẽ đưa đất nước lên bước phát triển mới.

Theo ông Đỗ Trọng Hưng, để Đại hội thành công, mỗi đại biểu cần phát huy trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng văn kiện. Quan trọng là chúng ta đưa ra những giải pháp để thực hiện được những mục tiêu đặt ta trong nhiệm kỳ này, đó là vấn đề về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, ông Hưng cho rằng cần mở rộng quan hệ quốc tế, đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế và hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng.

Tất cả những yếu tố đó nhằm đi đến mục tiêu lớn nhất, đó là nâng cao đời sống của nhân dân, dân chủ phải được mở rộng hơn, khối đại đoàn kết toàn dân phải được củng cố vững chắc hơn. Đó là những công việc đặc biệt quan trọng để chúng ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Đại biểu Bùi Văn Nghiêm - Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long cho rằng, quá trình xây dựng các chủ trương đường lối của Đảng luôn nhận được sự quan tâm, góp ý của người dân. Người dân sẽ theo dõi hoạt động của tổ chức Đảng, cũng như giám sát chặt chẽ các đảng viên khi thực thi các nhiệm vụ ở từng cấp, từng ngành.

Đại biểu ấn tượng với các báo cáo tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng - 3

Ông Bùi Văn Nghiêm - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục bổ sung và quan tâm hơn tới công tác cán bộ, xem công tác cán bộ là gốc. Đặc biệt, công tác cán bộ được xác định là "then chốt của then chốt".

Trong công tác cán bộ, Đại hội lần này đề cập rất nhiều nội dung, trong đó đi sâu và tập trung vào xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao.

Đội ngũ cán bộ đó phải đương đầu với nhiệm vụ, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của nhân dân. Đội ngũ cán bộ phải gương mẫu và thực hiện tốt công việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí để góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Trong dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng có điểm mới là dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng nhằm tập trung và làm tốt công tác xây dựng Đảng. Đồng thời Đảng ta xác định cán bộ là gốc của công việc và công việc có tốt hay không là do cán bộ.

Đại biểu Dương Đức Huy - Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Lào Cai đánh giá Báo cáo chính trị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất cô đọng, súc tích, thực tiễn, không mang tính kể lể và có tính khái quát cao về những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua và trong 35 năm đổi mới của đất nước. Đặc biệt, trong báo cáo nêu 5 bài học kinh nghiệm được tất cả các đảng viên tham dự Đại hội đánh giá cao.

Đại biểu ấn tượng với các báo cáo tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng - 4

Đại biểu Dương Đức Huy - Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Lào Cai.

Đại biểu cho rằng, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp trong báo cáo đều rất “căn cơ”, trong đó nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, nhất là kiên định đi theo con đường của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Đồng thời trong quá trình thực tiễn phải đổi mới để đáp ứng thời cuộc và xây dựng bảo vệ, đất nước trong thời kỳ tới.

Vị này cho rằng một trong những lĩnh vực được quan tâm là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

"Báo cáo chính trị nêu rất rõ việc phát triển mối quan hệ hài hoà giữa Nhà nước và doanh nghiệp, cũng như với nhân dân. Từ đó, định hướng cho các doanh nghiệp, để phát triển doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và các thành phần kinh tế khác, để đảm bảo hài hoà giữa Nhà nước với doanh nghiệp và với nhân dân. Từ đó, chúng ta sẽ có những đổi mới về thể chế làm sao đáp ứng được nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN", đại biểu Dương Đức Huy nói.

Tùng Lâm - Phạm Thành
Bình luận
vtcnews.vn