Cử tri đang phải cách ly do COVID-19 ở Huế thực hiện quyền bầu cử thế nào?

Chính trịThứ Ba, 18/05/2021 17:49:00 +07:00
(VTC News) -

Uỷ ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên - Huế chuẩn bị kỹ phương án để những cử tri thuộc diện phải cách ly vì COVID-19 có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Ngày 18/5, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các địa phương trong tỉnh chủ động rà soát cập nhật danh sách cử tri bị cách ly do dịch bệnh. Hiện nay toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 5.471 cử tri đang thực hiện cách ly. Trong đó, có 1.362 cử tri cách ly tập trung tại các cơ sở trong tỉnh và 4.109 cử tri cách ly tại nhà.

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân thì mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri. Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri nơi mình thường trú hoặc tạm trú.

Cử tri đang phải cách ly do COVID-19 ở Huế thực hiện quyền bầu cử thế nào? - 1

Hiện Uỷ ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên - Huế chuẩn bị kỹ các phương án để cử tri thuộc diện phải cách ly vì COVID-19 vẫn có thể thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Do đó, để đảm bảo quyền bầu cử của công dân, cơ quan có thẩm quyền lập danh sách cử tri cần căn cứ vào quy định của Luật Bầu cử, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia để thực hiện lập danh sách cử tri đối với những người thường trú và tạm trú trên địa bàn, bao gồm các cử tri đang thực hiện các biện pháp cách ly y tế dự phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên - Huế có văn bản số 62/HD-UBBC hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Trong đó quy định trình tự thực hiện bầu cử tại phòng bỏ phiếu cố định; cho người đang thực hiện cách ly tại nhà; nơi thực hiện các ly, giãn cách xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa; cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế.

Việc lập, bổ sung danh sách cử tri đối với người được cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung được thực hiện như sau:

UBND cấp xã nơi lập danh sách cử tri có trách nhiệm nắm thông tin, chủ động lập danh sách cử tri được đưa đi cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung nằm ngoài địa bàn và gửi đến UBND cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung để bổ sung vào danh sách cử tri. UBND cấp xã nơi lập danh sách cử tri ban đầu cập nhật vào danh sách cử tri nội dung ghi chú “Bỏ phiếu ở nơi khác do cách ly y tế”.

UBND cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, cập nhật danh sách những người được cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn để bổ sung danh sách cử tri. Người phụ trách cơ sở cách ly tập trung có trách nhiệm tổng hợp, cập nhật thông tin về các trường hợp thực hiện cách ly y tế tại cơ sở do mình phụ trách và thông báo đến UBND cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung để kịp thời điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri.

Trường hợp thời gian cách ly tập trung kết thúc trước ngày bầu cử, thì cử tri trở về nơi cư trú, xuất trình giấy chứng nhận hoàn thành cách ly với UBND cấp xã để được ghi tên bổ sung vào danh sách cử tri, nhận thẻ cử tri và thực hiện việc bỏ phiếu ở nơi cư trú.

 Đối với các trường hợp mà đến ngày bầu cử vẫn đang trong thời gian cách ly tập trung thì chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, UBND cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung bổ sung vào danh sách cử tri tham gia bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở cách ly tập trung.

Trường hợp cử tri được phát thẻ cử tri nhưng di chuyển đến nơi ở khác và vì lý do dịch bệnh mà không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi có tên trong danh sách cử tri thì chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, cử tri mang thẻ cử tri đến UBND dân cấp xã nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu để đề nghị được bổ sung vào danh sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử tại nơi mới.

UBND cấp xã nơi nhận được đề nghị của cử tri có trách nhiệm thu lại thẻ cử tri được cấp trước đó, bổ sung danh sách cử tri và cấp thẻ cử tri mới để cử tri tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu phù hợp trên địa bàn, đồng thời thông báo ngay đến UBND cấp xã nơi phát thẻ cử tri cũ để cập nhật thông tin về việc cử tri bỏ phiếu ở nơi khác.

Đối với trường hợp cử tri có tên trong danh sách cử tri nhưng chưa nhận được thẻ cử tri, nay lại có nguyện vọng tham gia bỏ phiếu nơi khác nhưng do điều kiện phòng, chống dịch bệnh không thể về địa phương để xin cấp giấy chứng nhận thì UBND cấp xã tạo điều kiện thuận lợi để cử tri được bổ sung vào danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu phù hợp trên địa bàn và thông báo ngay đến UBND cấp xã nơi cử tri có tên trong danh sách trước đó để cập nhật thông tin về việc cử tri bỏ phiếu ở nơi khác.

Toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế thành lập 2.083 tổ chức phụ trách bầu cử với 24.468 thành viên. Cụ thể, 1 Ủy ban Bầu cử tỉnh; 09 Ủy ban bầu cử cấp huyện; 145 Ủy ban bầu cử cấp xã; 03 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 14 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 76 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 904 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 931 Tổ bầu cử.

Qua hai lần hiệp thương lần 1 và lần 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để giới thiệu những người ứng cử chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước ngày 13/4/2021 các địa phương trong tỉnh Thừa Thiên - Huế lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và tại địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để cử tri kiểm tra.

Đến ngày 16/5/2021, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 894.432 cử tri (440.574 cử tri nam và 453.858 cử tri nữ). Trong đó, bầu cử đại biểu Quốc hội có 894.432 cử tri; bầu cử đại biểu HĐND tỉnh có 894.432 cử tri; Bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện có 893.910 cử tri và Bầu cử đại biểu HĐND cấp xã có 870.071 cử tri.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn