Chuyển giao công nghệ vệ tinh, công nghệ GIS vào công tác quản lý nhà nước

Khoa học - Công nghệThứ Hai, 09/10/2017 11:19:00 +07:00

Vừa qua, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC - trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vệ tinh, công nghệ GIS và công tác quản lý nhà nước.

anh5-congnghevetinh

 PGS.TS. Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc Trung tâm Vụ trụ Việt Nam và PGS.TS. Lê Hoài Quốc, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM thực hiện ký kết thành công thỏa thuận hợp tác giữa VNSC và Khu Công nghệ cao TP.HCM

Được biết, hai nhóm công nghệ trên sẽ được ứng dụng vào công tác tại Khu Công nghệ cao và có thể mở rộng ứng dụng cho toàn TP.HCM.

Cụ thể, thỏa thuận hợp tác này sẽ tập trung vào các mục tiêu như sau:

Xây dựng và chuyển giao hệ thống thông tin địa lý (GIS – Geographic Information System) phục vụ công tác quản lý quy hoạch và sử dụng tài nguyên tự nhiên, quan trắc chất lượng nước, theo dõi thông tin biến động về môi trường.

Xây dựng hệ thống dùng chung và chia sẻ thông tin ảnh vệ tinh từ nhiều nguồn được VNSC tích hợp.

Tổ chức phát triển môi trường ứng dụng và không gian khoa học công nghệ: hướng đến mục tiêu phát triển mạng lưới các chuyên gia ứng dụng công nghệ vệ tinh, công nghệ trên nền GIS, góp phần xây dựng chính sách phát triển môi trường học thuật.

Xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ: đặt mục tiêu tạo ra các sản phẩm ứng dụng công nghệ mới trực tiếp đáp ứng và giải quyết các nhu cầu khoa học công nghệ trọng tâm của Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực, hỗ trợ công nghệ cho các mô hình kinh doanh dịch vụ dựa trên nền GIS.

Lệ Chi
Bình luận
vtcnews.vn