Chubb Life Vietnam tiếp tục phát triển bền vững

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Năm, 23/04/2020 15:45:00 +07:00
(VTC News) -

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Vietnam”) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 với những con số tăng trưởng ấn tượng.

Theo đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt trên 3.500 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt trên 565 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 50% so với năm 2018 nhờ vào việc quản lý chi phí họat động chặt chẽ, danh mục sản phẩm ưu việt và hoạt động đầu tư hiệu quả. Trong năm 2019, Công ty đã đóng góp vào Ngân sách Nhà nước thông qua thuế và các khoản khác trên 161 tỷ đồng.

Cũng theo Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 vừa được công bố, Chubb Life Vietnam liên tục duy trì được năng lực tài chính vững mạnh của mình thông qua các chỉ số tài chính quan trọng. Vào cuối năm 2019, vốn chủ sở hữu đã đạt trên 2.829 tỷ đồng, tăng thêm 19% so với cuối năm 2018 và gấp 4,7 lần vốn pháp định.

Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp luôn đạt ớ mức rất cao và đạt tỷ lệ 246% biên khả năng thanh toán theo yêu cầu luật định. Với kết quả hoạt động kinh doanh tốt và quản lý vốn hiệu quả, các tỷ suất sinh lời của công ty trong năm 2019 đều tăng cao so với năm trước đảm bảo cho Công ty có thể tiếp tục theo chiến lược phát triển bền vững trong dài hạn.

Chubb Life Vietnam tiếp tục phát triển bền vững - 1

Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt trên 3.500 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với năm 2018.

Trong năm 2019, Chubb Life Vietnam đã tăng cường đầu tư và đưa vào sử  dụng  nhiều công cụ kỹ thuật số cho đội ngũ kinh doanh trên nền tảng Chubb SmartAgency - một hệ thống thông minh tích hợp đầy đủ các tính năng vượt trội như eCard, eRecruitment, eLearning , eApplication, ­eFinancial Need  và hệ thống quản lý báo cáo thông minh SmartReporting, từ đó tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh trên nền tảng công nghệ số hướng đến phục vụ khách hàng tốt hơn và góp phần bảo vệ môi trường.

Đồng thời với việc hỗ trợ Đội ngũ kinh doanh, Công ty cũng đã triển khai bán bảo hiểm trực tuyến trên website và triển khai dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm qua hệ thống Payoo để đa dạng hóa kênh phục vụ chăm sóc khách hàng.

Công ty cũng đã triển khai thêm 3 sản phẩm mới trong năm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng bao gồm: (1) Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên Toàn diện; (2) Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y và (3) Kế hoạch Tài chính dành cho gia đình với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y.

Tính đến 31/12/2019, Chubb Life Vietnam có 393 thành viên gồm các cấp quản lý và nhân viên, tất cả nhân sự đều thuần Việt và làm việc theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Công ty đặc biệt chú trọng vào chính sách đào tạo phát triển nhân viên,  đầu tư cải tiến cũng như tạo môi trường làm việc tốt nhất và năng động dành cho nhân viên.

Công ty tiếp tục hoạt động và phát triển theo đúng chiến lược kinh doanh dài hạn và bền vững tại Việt Nam, tập trung vào định hướng hoạt động kinh doanh minh bạch và hiệu quả theo quy định của pháp luật và gia tăng đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

Công ty đã và đang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào chuyển đổi số (Digital Transformation) hướng đến việc phục vụ cho khách hàng nhanh chóng và thuận tiện hơn phù hợp với xu thế phát triển công nghệ hiện nay trong chiến lược phát triển ngắn hạn và trung hạn. Về dài hạn, Công ty sẽ theo chiến lược phát triển bền vững và trường tồn.

Quỳnh Chi
Bình luận
vtcnews.vn