Chủ tịch TP.HCM: Cơ chế đặc thù cho TP.HCM không tác động đến ngân sách quốc gia

Kinh tếThứ Hai, 20/11/2017 16:17:00 +07:00

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định, cơ chế đặc thù cho TP.HCM không tác động đến ngân sách quốc gia.

Ngày 20/11, Quốc hội thảo luận về Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách phát triển TPHCM. Bên hành lang Quốc hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao đổi với báo chí về một số vấn đề liên quan.

Dong chi Nguyen Thanh Phong (1)

 Ông Nguyễn Thành Phong trao đổi với báo chí sáng 20/11.

- Thưa ông, cơ chế chính sách phát triển TP.HCM có ý nghĩa đặc biệt thế nào để thúc đẩy tăng trưởng của Thành phố?

Năm 2017, TƯ giao TP.HCM thu ngân sách 347.000 tỷ đồng, trước nhiệm vụ TƯ giao thì thành phố (TP) cũng nỗ lực thu nhưng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tỷ lệ thu nội địa. Giai đoạn 2010-2016, tốc độ tăng trưởng GRDP của TP là 9,6% nhưng bắt đầu từ năm 2016 đến nay, tốc độ tăng trưởng GRDP chỉ 8,05%.

Năm nay, TP cố gắng phấn đấu 8,4% nhưng không thể đạt được, vừa rồi sơ bộ tính toán thì tăng cao nhất cũng chỉ 8,25%. Những tháng còn lại, TP nỗ lực tìm thêm giải pháp để đạt chỉ tiêu đặt ra nhưng nói chung là khó khăn.

TP.HCM vừa qua vẫn tăng trưởng nhưng tốc độ chậm lại, vì vậy TPHCM đề xuất cơ chế chính sách để tạo xung lực mới thúc đẩy tăng trưởng.

- TP.HCM tăng trưởng chậm thì đóng góp ngân sách TƯ cũng giảm đi. Tỷ lệ điều tiết Ngân sách TƯ của TP chỉ 18%, như vậy cũng khó khăn cho TP, thưa ông?

Tất nhiên là khó khăn, trước đây tỷ lệ ngân sách TƯ điều tiết cho TP là 23%. Nay còn 18% thì trong số đó cao nhất cũng chỉ chi 35% là chi cho đầu tư xây dựng cơ bản, còn TP phải chủ động bằng các phương thức để huy động nguồn lực từ bên ngoài, hoàn thiện chính sách, môi trường đầu tư.

TP.HCM luôn tìm mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực về đất đai. Khai thác nguồn lực đất đai hiện nay TP.HCM đã theo hướng công khai minh bạch rõ ràng, nhưng nếu hành lang pháp lý được tạo thuận lợi thì sẽ thêm cơ sở vững chắc để tạo động lực phát triển cho TP.HCM. 

TP.HCM sẽ nỗ lực hoàn thiện cơ chế  thu hút đầu tư để mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài, chủ động tìm kiếm các phương thức đầu tư để phát triển.

- Tăng trưởng TP.HCM giảm có phải do tỷ lệ điều tiết ngân sách bị giảm không, thưa ông?

Cái đó chỉ là một phần thôi, còn những tác động khác nữa, mà TP đã thể hiện trong đề xuất với Quốc hội. Như tôi nói, tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM còn 18% thì trong số đó cao nhất cũng chỉ chi 35% là chi cho đầu tư xây dựng cơ bản.

Nếu kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài, như ODA chẳng hạn thì phải có vốn đối ứng. Hay muốn triển khai các dự án TPP thì phải có vốn mồi, 1 đồng vốn mồi từ ngân sách thì thu được 14 đồng vốn xã hội. Cái đó rất quan trọng. 

Khi có cơ chế, tỷ lệ điều tiết 18% ngân sách là không thay đổi vì Quốc hội  đã quyết vốn trung hạn. Nhưng khi có cơ chế đặc thù cho TP, thì TP tranh thủ được các nguồn lực khác, hiệu quả sẽ rất lớn. Khi có nguồn lực thì quy mô tăng GRDP của TP tăng lên, lúc đó tỷ lệ đóng góp vào ngân sách TƯ cũng sẽ lớn hơn về quy mô. Quan trọng hơn là sẽ tạo thêm được cơ chế để thu hút các nguồn lực khác ngoài ngân sách.

- Một số ý kiến vẫn lo cơ chế đặc thù cho TP.HCM sẽ có tác động đến ngân sách quốc gia?

Trong giải trình của Chính phủ đã rất rõ rồi, tỷ lệ điều tiết 18% ngân sách TƯ là không động đến, tức là không động đến cân đối vĩ mô mà Quốc hội đã đề ra.  Tất cả những vấn đề mà TPHCM đề xuất trong tờ trình của Chính phủ thì TP đều đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để đề xuất.

Theo đó có 4 nhóm vấn đề về quản lý đầu tư, quản lý đất đai, cơ chế đầu tư, ủy quyền và thu nhập. Đó là những vấn đề mà nếu Quốc hội thông qua thì sẽ tạo đột phá cho TP.HCM.

Video: Đại biểu Quốc hội chỉ rõ những nghề có thể làm việc ở nhà, chỉ cần đến cơ quan 1-2 lần/tuần

- Đối với thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý, dự thảo mới điều chỉnh sau khi tiếp thu ý kiến các ĐBQH ở thảo luận tổ, đó là không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ?

Lương trần là phải đảm bảo như với công chức chung cả nước. Còn nếu anh nỗ lực, ngân sách của thành phố mở rộng ra thì có nguồn thu tăng thêm thì UBND TP trình HĐND quyết định xem tăng bao nhiêu.

Sau khi có cơ chế thông qua TP.HCM sẽ có hướng dẫn cụ thể. Một mặt chúng ta thực hiện Nghị quyết của TƯ 6 về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, điều này cần có lộ trình.

Tất cả lương của cán bộ công chức là có mức cụ thể theo quy định rồi, nhưng kinh tế tăng trưởng, nguồn thu ngân sách tăng lên thì lúc đó TP mới đề xuất HĐND TP mức thu nhập tăng thêm cụ thể. TP sẽ có báo cáo, đề án cụ thể.

Nhưng phải tăng mới giải quyết được vấn đề.

- Nhiều ý kiến cho rằng, tăng lương cũng sẽ không nhiều ý nghĩa nếu việc này khiến tốc độ tăng giá tiêu dùng tại TPHCM tiếp tục được đẩy lên?

Cái này cũng thuộc trách nhiệm của TP phải quản lý để giá tiêu dùng không tăng quá mức, chứ nếu tăng lương, tăng thu nhập mà giá cả cũng tăng lên thì mức lương thực tế đâu có ý nghĩa gì. Vậy nên, vấn đề còn lại là phải kiềm chế làm sao để giá cả các mặt hàng thiết yếu như lương thực thực phẩm không bị đẩy theo lên để ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Nếu được Quốc hội thông qua, TP.HCM sẽ chủ động, khẩn trương xây dựng các đề án cụ thể, lấy ý kiến người dân và các đối tượng bị tác động để tạo sự đồng thuận cao nhất, hoàn chỉnh đề án theo đúng quy trình, thủ tục quy định, báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.  

Việc tăng hay giảm các mức thuế, phí sẽ được tính toán, trình phương án kỹ lưỡng nhằm tạo ra sự công bằng tốt nhất trong việc sử dụng tài nguyên, hạ tầng và thu hút đầu tư, kích cầu để phát triển.

Xin cảm ơn ông!

Minh Đức
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtc.vn