Bổ nhiệm 'thần tốc' nữ cán bộ Cục Thi hành án dân sự Huế

Đời sốngThứ Ba, 05/12/2023 15:20:00 +07:00
(VTC News) -

Hai lần liên tiếp Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế bổ nhiệm một nữ cán bộ vào thời điểm bà này không đáp ứng khung năng lực vị trí việc làm.

Theo Thanh tra Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế thực hiện điều động, bổ nhiệm, chuyển ngạch bà Hoàng Thị Huyền đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau chỉ trong thời gian ngắn.

Bổ nhiệm 'thần tốc'

Theo đó, từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế thực hiện bổ nhiệm nhiều lần bà Hoàng Thị Huyền với nhiều chức danh, chức vụ. 

Cụ thể, ngày 1/7/2021, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự có Quyết định số 558/QĐ-TCTHADS thu hồi quyết định của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế bổ nhiệm bà Hoàng Thị Huyền làm Kế toán trưởng Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế do vi phạm thẩm quyền.

Cùng ngày 1/7/2021, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế có Quyết định số 164/QĐ-CTHADS bổ nhiệm, điều động bà Huyền - Phó Chánh Văn phòng phụ trách, giữ chức Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ.

Cũng trong ngày 1/7/2021, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế tiếp tục có Quyết định số 165/QĐ-CTHADS bổ nhiệm bà Huyền - Kế toán viên giữ chức vụ Phụ trách Kế toán hành chính sự nghiệp của Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế.

Trụ sở Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế tại đường Nguyễn Sinh Sắc (phường Vỹ Dạ, TP Huế)

Trụ sở Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế tại đường Nguyễn Sinh Sắc (phường Vỹ Dạ, TP Huế)

Hơn 2 tháng sau, ngày 20/9/2021 Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế ban hành Quyết định số 207/QĐ-CTHADS về việc phân công kiêm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng thuộc Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế. Trong đó, Cục trưởng Cục này phân công bà Hoàng Thị Huyền - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ kiêm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Cục.

Ngày 17/3/2022, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế có Quyết định số 76/QĐ-CTHADS về việc thôi giao giữ chức danh Phụ trách Kế toán hành chính sự nghiệp và chức vụ Phó Chánh Văn phòng phụ trách đối với bà Hoàng Thị Huyền - Kế toán viên, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ từ ngày 13/8/2022. Chuyển ngạch kế toán viên sang ngạch chuyên viên đối với bà Huyền từ ngày 13/8/2022; bổ nhiệm bà Huyền - Chuyên viên, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ vào ngạch Thư ký Thi hành án từ ngày 13/8/2022.

Một ngày sau, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế có Quyết định số 79/QĐ-CTHADS ngày 18/3/2022 bổ nhiệm bà Hoàng Thị Huyền - Thư ký thi hành án, Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ giữ chức Trưởng phòng Tổ chức cán bộ từ ngày 13/8/2022.

Đề nghị thu hồi, huỷ bỏ quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Theo nhận xét của Thanh tra Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế có Quyết định số 76/QĐ-CTHADS ngày 17/3/2022 bổ nhiệm bà Huyền là Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ vào ngạch thư ký Thi hành án là không hợp lý do ngày 17/3/2022 bà Huyền vẫn giữ ngạch Kế toán viên (Quyết định chuyển ngạch của bà Huyền từ ngạch Kế toán viên sang ngạch Chuyên viên có hiệu lực từ ngày 18/3/2022). 

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế ban hành Quyết định số 79/QĐ-CTHADS ngày 18/3/2022 bổ nhiệm bà Hoàng Thị Huyền - Thư ký Thi hành án, Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Tại thời điểm bổ nhiệm bà Huyền chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc chứng chỉ nghiệp vụ ngạch Thẩm tra viên chính hoặc tương đương là không đáp ứng khung năng lực vị trí việc làm Trưởng phòng thuộc Cục Thi hành án dân sự được quy định tại Quyết định số 1162/QĐ-BTP ngày 24/7/2017 và Quyết định số 1787/QĐ-BTP ngày 21/8/2020 của Bộ Tư pháp (bà Huyền học bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính từ ngày 28/2/2022 đến ngày 17/6/2022 theo Quyết định số 59/QĐ-CTHADS ngày 2/3/2022).

Bên cạnh đó, ngày 3/3/2020, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế ban hành Quyết định số 50/QĐ-CTHADS bổ nhiệm bà Huyền - Công chức Văn phòng Cục Thi hành án dân sự giữ chức Phó Chánh Văn phòng từ ngày 3/3/2020 mà tại thời điểm bổ nhiệm bà này chưa có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là không đáp ứng khung năng lực vị trí việc làm Phó trưởng phòng thuộc Cục (bà Huyền học bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên từ ngày 24/9/2021 đến ngày 17/1/2022). 

Theo Thanh tra Bộ Tư pháp, như vậy, 2 lần liên tiếp Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế bổ nhiệm bà Hoàng Thị Huyền giữ chức Phó Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tại thời điểm bổ nhiệm bà này đều không đáp ứng khung năng lực vị trí việc làm được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt.

Thanh tra Bộ Tư pháp nhận thấy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế thực hiện điều động, bổ nhiệm, chuyển ngạch bà Hoàng Thị Huyền đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau trong thời gian ngắn. Quyết định nhiều nội dung có tính chất nối tiếp nhau. Mặc dù nội dung trước chưa có hiệu lực nhưng vẫn quyết định nối tiếp nội dung khác. 

Bố trí bà Huyền đảm nhiệm cùng lúc nhiều vị trí lãnh đạo (phụ trách kế toán; phụ trách phòng Tổ chức cán bộ; Phụ trách Văn phòng); bổ nhiệm bà Huyền vào vị trí chức danh đã có người đảm nhiệm (điều động ông Phan Bá Lợi từ Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ sang Văn phòng để bà Huyền từ Phó Chánh Văn phòng sang phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ ; sau đó bổ nhiệm lại bà Huyền đang phụ trách phòng Tổ chức cán bộ kiêm nhiệm phụ trách cả Văn phòng). 

Kết quả là trong 9 tháng từ 7/2021 đến tháng 3/2022 bà Huyền từ kế toán viên, Phó Chánh Văn phòng (hưởng phụ cấp phó trưởng phòng) được chuyển ngạch, điều động, bổ nhiệm vào chức danh Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Thư ký Thi hành án (hưởng phụ cấp trưởng phòng và ngạch Thư ký Thi hành án).

Ông Ngô Thanh Cường - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: Facebook Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế)

Ông Ngô Thanh Cường - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: Facebook Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế)

Với những tồn tại, vi phạm trong việc chuyển ngạch, điều động và bổ nhiệm bà Hoàng Thị Huyền, Thanh tra Bộ Tư pháp yêu cầu Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế thu hồi và huỷ bỏ Điều 3, Quyết định số 76/QĐ-CTHADS ngày 17/3/2022 với nội dung bổ nhiệm bà Hoàng Thị Huyền - Chuyên viên, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức Cán bộ Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế vào ngạch Thư ký Thi hành án. 

Thu hồi và huỷ bỏ Quyết định số 79/QĐ-CTHADS ngày 18/3/2022 bổ nhiệm bà Hoàng Thị Huyền - Thư ký Thi hành án, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Bị điều động nhiều lần dù hoàn cảnh rất éo le

Cũng theo Thanh tra Bộ Tư pháp, từ năm 2019 đến 2022 Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế 3 lần thực hiện điều động ông Nguyễn Quốc Tuấn - Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Trà.

Cụ thể, từ tháng 1/2019 Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế điều động ông Tuấn từ Chi cục Thi hành án dân sự huyện A Lưới về Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Trà. Từ ngày 14/4/2020 điều động ông Tuấn từ Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Trà đến Chi cục Thi hành án thị xã Hương Thuỷ (thời gian đảm nhiệm công việc tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Trà được 1 năm 3 tháng).

Tiếp đó, từ ngày 7/11/2022 Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế tiếp tục điều động ông Nguyễn Quốc Tuấn từ Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Thuỷ đên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Điền (thời gian đảm nhiệm công việc tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Thuỷ được 2 năm 7 tháng).

Trong khi đó, qua xác minh của Thanh tra Bộ Tư pháp, ông Tuấn có hoàn cảnh rất éo le, mẹ già ốm liệt, anh trai bị mù không có khả năng lao động, vợ bị ung thư, con thứ nhất bị suy thận đã cắt một bên thận, con thứ hai 4 tuổi bị tự kỷ, bản thân ông Tuấn bị tai nạn tháng 9/2021 phải mổ vai, sức khoẻ suy giảm, để lại di chứng. 

Đối chiếu kết quả thực hiện thi hành án năm 2021, 2022 của ông Tuấn tại Biểu số 04/TK-THA ngày 30/9/2021 đạt 72% về việc, đạt 40,89% về tiền và Biểu số 04/TK-THA ngày 7/10/2022 đạt 83,04% về việc và đạt 47,34% về tiền. Tỷ lệ hoàn thành công việc của ông Tuấn cao hơn 5/39 Chấp hành viên của toàn tỉnh năm 2021 và hơn 13/39 chấp hành viên toàn tỉnh năm 2022. 

Bản thân ông Tuấn trong năm 2021 và 2022 không bị khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Đồng thời, các trường hợp có tỷ lệ hoàn thành về tiền thấp hơn ông Tuấn đều được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. 

Thanh tra Bộ Tư pháp nhận xét, trong 4 năm Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế thực hiện điều động ông Tuấn 3 lần là chưa phù hợp với quy định tại Điều 2 Quyết định số 1291/QĐ-BTP ngày 11/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thời điểm điều động năm 2020, con của ông Tuấn dưới 36 tháng tuổi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ông Tuấn thuộc hoàn cảnh khách quan khác không được điều động, luân chuyển.

Do đó, việc điều động ông Tuấn là chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy trình điều động luân chuyển công chức hệ thống thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 311/QĐ-TCTHADS ngày 13/04/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn