Bộ Chính trị thống nhất Trà Vinh có 3 Phó Bí thư

Thời sựThứ Tư, 07/10/2020 17:25:41 +07:00
(VTC News) -

Theo Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh, địa phương là tỉnh đông đồng bào dân tộc nên được Bộ Chính trị thống nhất có 3 Phó Bí thư.

Chiều 7/10, Tỉnh ủy Trà Vinh họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Dương Mỹ Pha - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 17/10 với 346 đại biểu chính thức. 

"Chủ đề của Đại hội là "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; bảo đảm quốc phòng - an ninh; tạo bứt phá để Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực ĐBSCL trước năm 2030”, bà Pha nói.

Bộ Chính trị thống nhất Trà Vinh có 3 Phó Bí thư - 1

Quang cảnh họp báo.

Ông Lâm Minh Đằng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, theo quy định của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh có số lượng cấp ủy khóa mới là 49 người (giảm 5% so với khóa trước). Ban Thường vụ có 15 người (trong đó có 3 Phó Bí thư).

"Trà Vinh là tỉnh đông đồng bào dân tộc nên được Bộ Chính trị thống nhất có 3 Phó Bí thư", ông Đằng nói.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Trà Vinh đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Hai là tập trung huy động các nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, tận dụng lợi thế để Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng ĐBSCL.

Ba là tập trung tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, khả năng cạnh tranh trên thị trường. Tập trung xây dựng nông thôn mới để Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025.

Bốn là tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị, nguồn nhân lực khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế.

Năm là tập trung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số cải cách hành chính (PAR Index); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS); chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index).

Sáu là tập trung củng cố thế trận quốc phòng - an ninh vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, không để xảy ra điểm nóng.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn