Biển Đông POC: 5 năm khai thác an toàn, hiệu quả Dự án Biển Đông 1

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Sáu, 29/12/2017 10:26:00 +07:00

Năm 2017 là năm thứ 5 liên tiếp Biển Đông POC thực hiện công tác vận hành, khai thác một cách liên tục, an toàn, hiệu quả Dự án Biển Đông 1 từ thời điểm có dòng khí thương mại đầu tiên (6/9/2013).

Năm 2017, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Biển Đông POC) ước tính sản lượng đạt 1.995 tỷ m3 khí (đạt 99,75% so với kế hoạch); sản lượng condensate ước đạt 466 nghìn tấn (đạt 116% kế hoạch); giá trị sản xuất quy đổi tương đương với 511 triệu USD (đạt 108% kế hoạch); hệ số làm việc của các giàn khai thác ước đạt 99,9% (so với mục tiêu đề ra là trên 96%); ước tính tiết giảm được 166 tỷ đồng từ hoạt động SXKD (đạt 100% mục tiêu đề ra).

1

Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Thập trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dầu khí” cho người lao động Biển Đông POC

Bên cạnh đó, Biển Đông POC đã hoàn thành báo cáo cập nhật trữ lượng mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh sau chiến dịch khoan phát triển; hoàn thành và đệ trình kế hoạch thu dọn mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh tới Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Công ty Gazprom EP International B.V (GPEPI).

Nhận được phê duyệt cuối cùng từ Bộ Công Thương vào ngày 9/11/2017; hoàn thành và đệ trình nghiên cứu khả thi phương án khoan thăm dò mỏ Kim Cương Bắc (KCB-1X) tới PVN và GPEPI; hoàn thành Chương trình công tác ngân sách và chương trình giám sát chi tiêu ngân sách năm 2017.

Biểu dương các thành tích đơn vị đã đạt được, ông Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc PVN nhận định kết quả đó cho thấy các mặt hoạt động đã được công ty tối ưu hóa theo hướng tiết kiệm, hiệu quả. Đặc biệt, công ty đã đạt độ an toàn rất cao mặc dù hoạt động trong điều kiện môi trường rất thách thức ở vùng nước sâu, xa bờ.

Khẳng định Tập đoàn và đối tác GPEPI luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động của Biển Đông POC. Trên nền tảng đó, Phó tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Thập mong muốn Biển Đông POC tiếp tục phát huy truyền thống hoạt động hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh công tác đầu tư nghiên cứu, tìm kiếm, thăm dò, mở rộng hoạt động, để đảm bảo sự phát triển bền vững và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Thanh Tú
Bình luận
vtcnews.vn