Ảnh: Công binh Việt Nam diễn tập chống khủng bố, rà phá bom mìn

Quân sựThứ Năm, 25/02/2016 03:05:00 +07:00

Sáng 25/2, các chiến sỹ công binh và quân y tổng duyệt nội dung vô hiệu hóa chất nổ trong khủng bố và rà phá bom mìn trước khi đi Ấn Độ diễn tập.

(VTC News) - Sáng 25/2, các chiến sỹ công binh và quân y tổng duyệt nội dung vô hiệu hóa chất nổ trong khủng bố và rà phá bom mìn trước khi đi Ấn Độ diễn tập.

Nội dung chống khủng bố bao gồm nhiều tình huống giả định - Ảnh: Tùng Đinh
Nội dung chống khủng bố bao gồm nhiều tình huống giả định - Ảnh: Tùng Đinh 

Các tình huống gắn liền với một khu vực và một loại chất nổ có phương thức kích hoạt khác nhau - Ảnh: Tùng Đinh
Các tình huống gắn liền với một khu vực và một loại chất nổ có phương thức kích hoạt khác nhau - Ảnh: Tùng Đinh 

Nhiệm vụ của các chiến sỹ công binh là vô hiệu hóa các khối thuốc nổ này - Ảnh: Tùng Đinh
Nhiệm vụ của các chiến sỹ công binh là vô hiệu hóa các khối thuốc nổ này - Ảnh: Tùng Đinh 

Trong một số tình huống, khối thuốc nổ được xử lý theo hướng sơ tán và kích nổ tại chỗ - Ảnh: Tùng Đinh
Trong một số tình huống, khối thuốc nổ được xử lý theo hướng sơ tán và kích nổ tại chỗ - Ảnh: Tùng Đinh 

Một tình huống nổ giả định trong lô cốt - Ảnh: Tùng Đinh
Một tình huống nổ giả định trong lô cốt - Ảnh: Tùng Đinh 

Nhiệm vụ của lực lượng quân y là sơ cứu, sơ tán người bị thương - Ảnh: Tùng Đinh
Nhiệm vụ của lực lượng quân y là sơ cứu, sơ tán người bị thương - Ảnh: Tùng Đinh 

Băng bó vết thương cho chiến sỹ - Ảnh: Tùng Đinh
Băng bó vết thương cho chiến sỹ - Ảnh: Tùng Đinh 

Chiến sỹ công binh chuẩn bị rà phá mìn - Ảnh: Tùng Đinh
Chiến sỹ công binh chuẩn bị rà phá mìn - Ảnh: Tùng Đinh 

Nội dung rà phá bom mìn bằng máy - Ảnh: Tùng Đinh
Nội dung rà phá bom mìn bằng máy - Ảnh: Tùng Đinh 

Chiến sỹ dò phát hiện ra mìn và đánh dấu bằng cờ để đồng đội làm nhiệm vụ tháo gỡ - Ảnh: Tùng Đinh
Chiến sỹ dò phát hiện ra mìn và đánh dấu bằng cờ để đồng đội làm nhiệm vụ tháo gỡ - Ảnh: Tùng Đinh 

Bên cạnh đó là nội dung rà phá mìn thủ công - Ảnh: Tùng Đinh
Bên cạnh đó là nội dung rà phá mìn thủ công - Ảnh: Tùng Đinh 

Chiến sỹ cẩn thận tiến từng bước sau khi dò bằng dụng cụ chuyên dùng - Ảnh: Tùng Đinh
Chiến sỹ cẩn thận tiến từng bước sau khi dò bằng dụng cụ chuyên dùng - Ảnh: Tùng Đinh 

Tháo gỡ bom mìn - Ảnh: Tùng Đinh
Tháo gỡ bom mìn - Ảnh: Tùng Đinh 

Xử lý tình huống chiến sỹ bị thương do bom mìn phát nổ trong quá trình rà phá - Ảnh: Tùng Đinh
Xử lý tình huống chiến sỹ bị thương do bom mìn phát nổ trong quá trình rà phá - Ảnh: Tùng Đinh 

Đưa chiến sỹ bị thương ra khỏi bãi mìn - Ảnh: Tùng Đinh
Đưa chiến sỹ bị thương ra khỏi bãi mìn - Ảnh: Tùng Đinh 

Khu vực bãi mìn làm công tác rà phá trên thao trường của Lữ đoàn công binh 229 - Ảnh: Tùng Đinh
Khu vực bãi mìn làm công tác rà phá trên thao trường của Lữ đoàn công binh 229 - Ảnh: Tùng Đinh 

Tùng Đinh
Bình luận