6 trụ cột đưa vào Đề án Xây dựng thành phố thông minh ở Đà Nẵng

Thời sựThứ Tư, 10/04/2019 16:43:00 +07:00

Từ nay đến 2020, Đà Nẵng sẵn sàng hạ tầng và dữ liệu thông minh là nền tảng dùng chung cho các ứng dụng thành phố thông minh.

Ngày 10/4, Đà Nẵng tổ chức hội thảo Công bố Đề án “Xây dựng thành phố thông minh" với sự tham dự của hơn 200 đại biểu.

Theo đề án, xây dựng Đà Nẵng thành Thành phố thông minh chia làm 3 giai đoạn, tập trung 6 trụ cột với 16 lĩnh vực chuyên ngành.

toan-canh-da-nang 1

Đà Nẵng xây dựng thành phố thông minh dựa trên 6 trụ cột với 16 lĩnh vực chuyên ngành. (Ảnh: Internet).

Cụ thể, mục tiêu từ nay đến 2020 sẵn sàng hạ tầng, nền tảng và dữ liệu thông minh, là nền tảng dùng chung cho các ứng dụng thành phố thông minh, kinh phí thực hiện là 939 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021-2025 sẽ hoàn thiện, thông minh hóa các ứng dụng đã hình thành, thí điểm ở giai đoạn trước để phục vụ doanh nghiệp, người dân, du khách và chuyển quản lý đô thị từ truyền thống thành quản lý trên dữ liệu số. Tổng kinh phí thực hiện cho giai đoạn này là 1.191 tỷ đồng.

Giai đoạn 2026-2030 thực hiện thông minh hóa các ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở tổng kết hoạt động giai đoạn 2021-2025 làm động lực chính thúc đẩy phát triển thành phố thông minh, khởi nghiệp sáng tạo dựa trên dữ liệu, các công nghệ phân tích...

Đà Nẵng ưu tiên triển khai thành phố thông minh với 16 lĩnh vực thuộc 6 trụ cột: Quản trị thông minh, kinh tế thông minh, môi trường thông minh, đời sống thông minh, giao thông thông minh và công dân thông minh.

Theo khung kiến trúc thành phố thông minh của Đà Nẵng, kiến trúc tổng thể được tổ chức theo mô hình cấu trúc phân lớp gồm: Môi trường tự nhiên, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng CNTT, trung tâm dữ liệu, dịch vụ thông minh, hạ tầng mềm...

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn