16 câu đố giúp luyện mắt và khả năng tập trung cực tốt

Giáo dụcChủ Nhật, 22/09/2019 07:09:00 +07:00

Nếu bạn nghĩ mình là người tinh mắt, hãy thử trả lời những câu đố dưới đây.

 Câu 1: Có tất cả bao nhiêu vòng tròn (không phải 3)

anh 1

 

Câu 2: Tìm chữ C trong hình

anh 2

 

Câu 3: Chọn ra ô vuông có màu khác biệt

anh 3 3

 

Câu 4: Tìm chữ cái khác biệt

anh 4 4

 

Câu 5: Tìm hình khác biệt

anh 5 4

 

Câu 6: Bạn nhìn thấy chữ cái nào?

anh 6 4

 

Câu 7: Có bao nhiêu vòng tròn màu xanh dưới đây?

anh 7 4

 

Câu 8: Tìm số 9

anh 8 4

 

Câu 9: Tìm chữ F

anh 9 4

 

Câu 10: Màu đỏ nào sáng hơn?

anh 10 4

 

Câu 11: Hình "A" hay "B" lớn hơn?

anh 11 4

 

Câu 12: Có bao nhiêu người đi cắm trại?

anh 12 4

 

Câu 13: Tìm lỗi sai

anh 13 4

 

Câu 14: Bạn nhìn thấy chữ cái nào?

anh 14 4

 

Câu 15: Bạn nhìn thấy số mấy?

anh 15 4

 

Câu 16: Bạn có nhìn thấy màu đỏ không?

anh 16 4

 

Câu 1: 

anh1.1 4

Có 7 vòng tròn tất cả.

Câu 2:

anh 2.2 4

 

Câu 3:

anh 3.3 4

 

Câu 4:

anh 4.4 4

 

Câu 5: 

anh 5.5 4

 

Câu 6:

anh 6.6 4

 

Câu 7:

anh 7.7 4

 

Câu 8:

anh 8.8 4

 

Câu 9:

anh 9.9 4

 

Câu 10:

anh 10.10 4

 

Câu 11:

anh 11.11 4

 

Câu 12:

anh 12.12. 4

Có tất cả 4 người đi cắm trại. Có 4 bộ bát đũa trên bàn và 4 cái tên trong danh sách treo trên cây.

Câu 13:

anh 13.13 4

Lỗi sai là thừa một từ "the" trong câu hỏi.

Câu 14: 

anh 14.14 4

 

Câu 15:

anh 15.15 4

 

Câu 16:

anh 16.16 4

 

Quỳnh Anh
Bình luận
vtcnews.vn