15 địa phương được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý cho bầu cử sớm

Chính trịThứ Ba, 18/05/2021 12:56:00 +07:00
(VTC News) -

15 địa phương được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý cho bầu cử sớm đối với các khu vực bỏ phiếu khó khăn trên địa bàn, gồm Cà Mau, Quảng Bình, Quảng Nam, Bạc Liêu...

Sáng 18/5, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Báo cáo tại hội nghị, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường cho biết đến thời điểm hiện nay, có 15 địa phương được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý cho bầu cử sớm đối với các khu vực bỏ phiếu có khó khăn trên địa bàn, bao gồm Hải Phòng, Cần Thơ, Cà Mau, Quảng Bình, Khánh Hòa, Quảng Nam, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định, Đắc Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Hậu Giang, Kiên Giang, Nghệ An và Bạc Liêu.

15 địa phương được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý cho bầu cử sớm - 1

Ngày 16/5, 6 xã biên giới của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam gồm: Đắc Pring, Đắc Pre, Đắc Tôi, La Dêê, La Êê và Chơ Chun tổ chức bầu cử các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Cường cho biết đến thời điểm này, việc chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương đã được thành lập đầy đủ, theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử với 63 Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh, 682 Ủy ban Bầu cử cấp huyện và 10.134 Ủy ban Bầu cử cấp xã. Có 184 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 1.059 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, 6.188 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 69.619 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Theo số liệu của các địa phương, tổng số cử tri cả nước là 69.198.594 người sẽ thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, ở các khu vực bỏ phiếu, các địa phương trong cả nước đã thành lập 84.767 tổ bầu cử.

Ủy ban Nhân dân cấp xã đã tổ chức lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu và niêm yết danh sách cử tri bảo đảm đúng thời hạn. Trong đó, đã chú ý rà soát những cử tri có đăng ký thường trú, tạm trú, cử tri đi lao động xa, những trường hợp không được tham gia bỏ phiếu..., nhằm bảo đảm quyền bầu cử của công dân.

15 địa phương được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý cho bầu cử sớm - 2

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến nay, cả nước có 866 người được lập danh sách chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong đó, ở Trung ương 203 người, ở địa phương là 663 người; có 9 người tự ứng cử.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, tổng số người được lập danh sách chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là 6.201 người trên tổng số đại biểu được bầu theo quy định là 3.727 người, đạt tỷ lệ bình quân 1,67 lần so với tổng số đại biểu được bầu; có 18 người tự ứng cử.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn