Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa “

thành phố vì hòa bình

Sứ giả văn hóa của thành phố hòa bình

Sứ giả văn hóa của thành phố hòa bình

Chính quyền và người dân Thủ đô luôn cố gắng xây dựng hình ảnh của một mảnh đất thanh bình, trọng tình thông qua những hoạt động, hành động đẹp và thanh lịch.