Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

Họp Chính phủ tháng 12

Tổng Bí thư: 'Xử lý nghiêm minh kể cả cán bộ cấp cao của Đảng, cán bộ đương chức'

Tổng Bí thư: 'Xử lý nghiêm minh kể cả cán bộ cấp cao của Đảng, cán bộ đương chức'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được làm rất kiên quyết, nghiêm minh, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu.