Chuyên đề: Xông vào UBND thành phố Thái Bình bắn 5 cán bộ