Chuyên đề: 'Xóa sổ' môn Lịch sử, dư luận tranh cãi gay gắt