Chuyên đề: Xe đâm núi, nhiều giáo viên nghèo chết thảm