Chuyên đề: Vợ chồng hát rong 'gây bão' Điều ước thứ 7