Chuyên đề: Việt Nam xin rút quyền đăng cai ASIAD 18