Chuyên đề: Vạch mặt những kẻ đứng sau kích động giáo dân gây rối ở Nghệ An, Hà Tĩnh

16/05
Năm 2017
Vạch mặt những kẻ đứng sau kích động giáo dân gây rối ở Nghệ An, Hà Tĩnh

Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động đám đông gây rối trước cổng CA huyện Diễn Châu

Ngay sau khi gây rối, cản trở giao thông trên QL1A đoạn qua xã Diễn An – huyện Diễn Châu, Nguyễn Đình Thục tiếp tục kích động đám đông cực đoan kéo ra bao vây, gây rối trước trụ sở Công an huyện Diễn Châu và có những lời lẽ xuyên tạc về việc Công an Nghệ An thi hành lệnh bắt tạm giữ Hoàng Đức Bình.

12/05
Năm 2017
14/04
Năm 2017
12/04
Năm 2017
07/04
Năm 2017
06/04
Năm 2017
05/04
Năm 2017