Chuyên đề: Trẻ sơ sinh bị bắt cóc tại bệnh viện TP.HCM quá dễ dàng