Chuyên đề: Tranh cãi hai bộ sách giáo khoa bỗng dưng 'biến mất'