Chuyên đề: Tranh cãi gay gắt trước đề xuất dạy chữ Hán trong trường phổ thông

05/9
Năm 2016
Học sinh bậc THPT nên học chữ Hán

Học sinh bậc THPT nên học chữ Hán

Nguyên Trưởng Khoa Ngôn ngữ học ĐHKHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) cho rằng nên dạy khoảng 1.000 chữ Hán cho học sinh THPT để người Việt biết ý nghĩa và cách sử dụng các từ ngữ gốc Hán trong tiếng Việt.

02/9
Năm 2016
30/08
Năm 2016