Chuyên đề: Toàn cảnh lũ cuốn trôi xe Innova, 5 người mất tích ở Nghệ An