Chuyên đề: Thí sinh Vietnam's Got Talent 2014 uống nhầm axit