Chuyên đề: Tài xế xe tải đâm, kéo lê 20m làm CSGT trọng thương