Chuyên đề: Sự thật nhà ngoại cảm tìm mộ liệt sỹ và tin đồn thực hư về bà Phan Thị Bích Hằng