Chuyên đề: Sập giàn giáo ở Formosa, nhiều người thương vong