Chuyên đề: Rơi lệ 'người con bất tử' nhường áo phao chọn cái chết