Chuyên đề: Ông Đặng Văn Thành từ nhiệm Chủ tịch Sacombank