Chuyên đề: Nữ sinh Trà Vinh dùng ghế nhựa đánh bạn