Chuyên đề: Nữ sinh 29 điểm suýt trượt Học viện Chính trị Công an nhân dân