Chuyên đề: Nỗi ám ảnh 'ra đường gặp cướp' ở Sài Gòn