Chuyên đề: Nghi cầu thủ tiêu cực, V.Ninh Bình giải tán CLB