Chuyên đề: Máy bay Trung Quốc ngang ngược xâm phạm vùng thông báo bay Hồ Chí Minh