Chuyên đề: Lừa đảo dân ham làm doanh nhân, Người Khổng Lồ biến học viên thành con nợ