Chuyên đề: Loạt bài về 'ác thú' và chiếc câu liêm giết 50 người ở Hà Giang