Chuyên đề: Dân lập ‘chiến lũy’ – cảnh báo bất an ở một làng quê