Chuyên đề: Công Phượng, Tuấn Anh tập trung U23 Việt Nam