Chuyên đề: Công Phượng ký hợp đồng với Mito Hollyhock