Chuyên đề: Cổ động viên Việt Nam bị fan cuồng Malaysia tấn công